Đội ngũ bác sĩ

BS. Nguyễn Văn E

BS. Nguyễn Văn E

Trưởng Khoa Tai Mũi Họng
BS. Nguyễn Văn D

BS. Nguyễn Văn D

Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt
BS. Nguyễn Văn C

BS. Nguyễn Văn C

Trưởng Khoa Chẩn Đoán Hình Ảnh
BS. Nguyễn Văn B

BS. Nguyễn Văn B

Trưởng Khoa Mắt
BS. Nguyễn Văn A

BS. Nguyễn Văn A

Trưởng Khoa Da Liễu