BS. Đoàn Hữu Nam

Bs CK II Khoa Ngoại

Chuyên khoa
Bằng cấp chuyên môn
+ Tốt nghiệp bác sỹ đa khoa, trường Đại học y dược TP HCM, 1999.
+ Tốt nghiệp bác sỹ chuyên khoa cấp, trường Đại học y dược TP HCM, 2003.
+ Chứng chỉ phẩu thuật Cataract ngoài bao (ECCE) do BV Mắt TP HCM cấp, 2005
+ Chứng chỉ phẩu thuật PHACO do BV Mắt TP HCM cấp, 2007
+ Một số chứng chỉ liên quan đến Glaucoma, mộng thịt, lé, chụp hình đáy mắt …..được cấp bởi BV Mắt TP HCM (2008-2014).
+Chứng chỉ tốt nghiệp lớp khúc xạ tập trung và lớp Laser Yag tập trung do BV Mắt TP HCM cấp, 2016.
Quá trình công tác
+ Bệnh viện đa khoa THỐNG NHẤT.
+ Bệnh viện đa khoa NGUYỄN TRI PHƯƠNG .
+ Bệnh viện đa khoa QUỐC TẾ VŨ ANH.