BS. Nguyễn Thị Thu Hà

Bs chuyên khoa tim mạch-khớp-nội tiết

Chuyên khoa
Bằng cấp chuyên môn
- Tốt nghiệp chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008.
- Chứng chỉ Cấy ghép Implant nha khoa, 2011
Quá trình công tác
- Tốt nghiệp chuyên khoa Răng – Hàm – Mặt, Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh, 2008.
- Chứng chỉ Cấy ghép Implant nha khoa, 2011