Triển khai hệ thống đánh giá chất lượng phòng khám

Triển khai hệ thống đánh giá chất lượng phòng khám

Ngày 12 tháng 5 năm 2023, Sở Y Tế ban hành kế hoạch số 3525/KH-SYT về việc kiểm tra đánh giá chất lượng khám chữa ...

Xem thêm

Trien khai công văn số 5445/SYT của Sở Y Tế về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe

Trien khai công văn số 5445/SYT của Sở Y Tế về tăng cường quản lý công tác khám sức khỏe

Phòng Y tế quận Gò Vấp nhận được công văn số5445/SYT-NYV ngày 06/07/2023...

Xem thêm

Liên kết mạng xã hội


Twitter

Facebook