BS. Nguyễn Minh Tính

Bs CKII - Khoa Nội

Chuyên khoa
Bằng cấp chuyên môn
- Tốt nghiệp Bác sĩ Y Khoa, Đại học Y Dược Huế, 1988
- Chứng chỉ chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh.
Quá trình công tác
- Bệnh viện Phụ sản Khánh Hòa
- Bệnh viện Da Liễu Khánh Hòa
- Bệnh viện Lao Khánh Hòa
- Bệnh viện Giao Thông 8
- Phòng Khám Đa khoa An Khang Tp.HCM - Trưởng phòng Chẩn đoán hình ảnh.